קרנות הנאמנות של אינטראקטיב ישראל

שם הקרן
אינטראקטיב (4B) טכנולוגיה ישראל, מס קרן: 5131362;
אינטראקטיב (4B) אנרגיה ירוקה ישראל וארה”ב, מס קרן: 5132014;
אינטראקטיב ישראל (4A) אחזקות בעלי עניין, מס’ קרן: 5104799;
אינטראקטיב ישראל (1A) נבחרת AA-A, מס קרן: 5132113;
אינטראקטיב ישראל 10/90 (1A), מס’ קרן: 5107743;
אינטראקטיב ישראל (0A) אג”ח ללא מניות, מס קרן: 5119805;
אינטראקטיב ישראל (2B) 20/80, מס’ קרן: 5133178;
אינטראקטיב ישראל (2B) 30/70, מס’ קרן: 5109525;

1. (0A) = 0 – ללא חשיפה למניות, – A חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.
2. (1A) = 1 – חשיפה למניות עד 10% בערך מוחלט, A – חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.
3. (2B) = 2 – חשיפה למניות עד 30% בערך מוחלט, B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט.
4. (4A) = 4 – חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט, A- חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.
5. (4B)= 4 – חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט, B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט.

כל הסיבות לבחור באינטראקטיב ישראל

נסיון מוכח – למנהלי החברה נסיון מוכח ומוצלח של עשות שנים בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם. צוות השקעות מורכז מאנשי מקצוע בעלי נסיון רב שנים בשון ההון, החותרים למצוינות בניהול השקעות.

מחלקת המחקר והאנליזה – בוחנת באופן שוטף, בשיתוף עם מנהלי ההשקעות, את האחזקות הנוכחיות ואת האלטרנטבות השקעה האפשרית תוך שמירה על פיזור וניהול סיכונים, זאת במטרה למקסם את רווחי תיקי ההשקעות

קשר אישי – אנו מאמינים כי אין לו תחליף. מחלקת ההשקעות שלנו זמינה עבור לקוחותינו בכל עת. לאחר פתיחת תיק השקעות, מנהל ההשקעות מלווה אתכם ויהיה אתכן בקשר ישיר ושוטף.

עלויות – עלויות המחסר באינטראקטיב ישראל הינן עלויות מינימליות ככל הניתן, בעקבות שיתופי פעולה רבים עם בנקים וברוקרים בארץ ובחו״ל.

יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות

קרנות נאמנות מאפשרות השקעה יחסית פשוטה ונגישה למשקיעים רבים, ומספקות בחירה אטרקטיבית להשקעה בשל יתרונותיה הרבים כגון:

מכשיר פשוט לרכישה ולפדיון:

רכישת יחידות של קרנות נאמנות פתוחות נעשית באמצעות פנייה למפיצים שפועלים ישירות מול הבורסה לניירות ערך ומעבירים בשם לקוחותיהם הוראות ליצירה ולפדיון של יחידות באופן יומיומי. כיום לקוחות יכולים לתת הוראות גם באמצעות אתר האינטרנט של המפיץ.

ניהול מקצועי:

מנהלי ההשקעות בקרנות הם בעלי רישיון לניהול תיקים, ומקבלים את החלטות ההשקעה שלהם על פי שיקול דעתם המקצועי וניסיונם בתחום, בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, להוראות הדין על השקעות הקרן ולנהלים מחייבים המסדירים את אופן קבלת החלטות ההשקעה. ההשקעות נבחרות בעזרת אנליזות, קריטריונים, אמות מידה ומידע, שעליהם מנהלי ההשקעות נדרשים להסתמך. למנהל הקרן יש כלים לניתוח ובסיס ידע רחב (ועדת השקעה, מחלקות מחקר, פורומים מקצועיים וכיו”ב) המאפשרים לו, בין היתר, להגיב מהר למצבים משתנים.

אפשרות להשקיע סכומים קטנים:

במרבית קרנות הנאמנות לא קיימת כל מגבלה על הסכום המינימלי להשקעה/ לרכישת כמות יחידות. לפיכך, אף בסכום קטן יכול משקיע להשיג חשיפה למגוון פעילויות ונכסים בשוק ההון.

נגישות למגוון השקעות:

במרבית קרנות הנאמנות לא קיימת כל מגבלה על הסכום המינימלי להשקעה/ לרכישת כמות יחידות. לפיכך, אף בסכום קטן יכול משקיע להשיג חשיפה למגוון פעילויות ונכסים בשוק ההון.

פיזור ההשקעה:

קרנות נאמנות נדרשות בהתאם להוראות החוק לפזר את השקעותיהן לאפיקים שונים, ולכן תיקי הנכסים של קרנות נאמנות מאופיינים בדרך כלל בפיזור גדול יחסית. בכך הסיכון ורמת התנודתיות שאליה עשוי להיות חשוף המשקיע עשויים להיות נמוכים יותר, והכול באופן יחסי לאפיק שבו בחר להשקיע5.

נאמן לקרן נאמנות:

נאמן קרן נאמנות מהווה חוליה חשובה ביצירת משטר הציות. לנאמן שני תפקידים עיקריים: שמירה על נכסי הקרן ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה ופיקוח על מנהל הקרן. נכסי הקרן מוקנים לנאמן לטובת בעלי היחידות, כאשר הנאמן מייפה את כוחו של מנהל הקרן לפעול בחשבון הקרן ולבצע פעולות עבור הקרן. הנאמן מפקח על קיום הוראות החוק, הסכם הקרן וההתחייבויות שנטל על עצמו מנהל הקרן במדיניות הקרן.

מכשיר בעל שקיפות גבוהה ופשוט להבנה:

קרנות נאמנות מחולקות לפי אפיקי השקעה, ומסווגות בצורה ברורה. הקרנות הן מוצר בעל רמת שקיפות גבוהה ביותר, כאשר המידע אודות המאפיינים שלהן והגופים המנהלים אותן (הדירקטוריון ונושאי המשרה) ידוע ומדווח באופן שוטף. כן מוגשים דוחות שוטפים על אירועים שונים בקרן, ודוח אודות הרכב נכסי הקרן מדווח על בסיס חודשי. השקיפות והפשטות מתבטאות גם בהסדרה שקיימת לגבי שמות הקרנות ופרופיל החשיפה שלהן (שבהם המידע מוצג על מהות הקרן ורמת הסיכון בה), וכן בסיווג קרן תחת כותרות רלוונטיות בהתאם למדיניות ההשקעה שלה.אלה מאפשרים להשוות בין ביצועי קרנות שונות, דבר המסייע בקבלת החלטת ההשקעה.

נזילות:

למשקיעים בקרנות נאמנות פתוחות יכולת לרכוש או למכור יחידות בקרן על בסיס יומיומי (ככלל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל, וכשמדובר בקרנות המשקיעות בחו”ל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסות בחו”ל) ואין צורך להתחייב לתקופת החזקה מינימלית.

יתרון לגודל:

למשקיעים בקרנות נאמנות פתוחות יכולת לרכוש או למכור יחידות בקרן על בסיס יומיומי (ככלל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל, וכשמדובר בקרנות המשקיעות בחו”ל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסות בחו”ל) ואין צורך להתחייב לתקופת החזקה מינימלית.

מכשיר מפוקח/ רגולציה:

חוקים, תקנות, הוראות וכיו”ב מסדירים נושאים רחבים בחיי הקרן ובחיי מנהל הקרן. מדובר בתחום שקיים בו פיקוח הדוק, באמצעות כללים המסדירים פעילות זו.

מיסוי:

בקרן נאמנות פטורה נדחה תשלום המס שחייב בו המשקיע על רווחים שנוצרו בקרן עד המועד שבו המשקיע מממש את ההשקעה בקרן. כלומר, אף על פי שבתוך הקרן מתרחשים כל הזמן אירועי קנייה ומכירה של ני”ע, המשקיע משלם מסים, ככל שנוצרו רווחים בקרן, רק עם פדיון יחידות הקרן. זאת לעומת השקעה ישירה בניירות ערך, שבה המשקיע מחויב במס במועד מכירת הנייר עבור הרווח שצמח לו.6

5 להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי
6 המידע הנ”ל אינו תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.
המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם